wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Gwarancja

Gwarancja

 -Gwarancja i serwis towarów-
 
 
 
I .PRZEDMIOT GWARANCJI:
1.Przedmiotem gwarancji są opony marki Glob-Gum 3 do samochodów 
   osobowych, terenowych oraz dostawczych, zwanych dalej oponami.
   Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest :
    P.H.U.P Rybka-Globgum 3 , 44-280 Rydułtowy ul.Raciborska 304
2.Opony Globgum 3 są oponami bieżnikowanymi tzw. regenerowanymi .
 
II. WARUNKI I OKRES GWARANCJI:
1.Opony posiadają różne okresy gwarancji .
   a) Osobowe posiadają 24 mc . gwarancji zgodnie z tabelą producenta pkt.IV / 1 
   b) Osobowe na odklejenie bieżnika 36 mc. zgodnie z pkt. 3
   c) Dostawcze i Terenowe 12 mc gwarancji .
   Zużycie opony poniżej wskaźnika TWI jest traktowane jako produkt zużyty .
2.Niniejszą gwarancją nie są objęte opony uszkodzone wskutek między innymi
   - nieprawidłowego montażu i demontażu,
   - użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem opony,
   - złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii
     zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, wadliwych, uszkodzonych
     amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia,
   - szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika ,w tym tzw. poząbkowanie .
   - uszkodzeń mechanicznych, w tym spowodowanych uderzeniem barkiem
     lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni itp.
     przecięć i przebić,
   - nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego hamowania,
     przyspieszania oraz jazdy z zablokowanymi kołami,
   - wad kosmetycznych nie mających wpływu na bezpieczeństwo użytkownika
     opony oraz spowodowanych naturalnym procesem starzenia się gumy .
   - użytkowania opony na zbyt niskim lub za wysokim ciśnieniu powietrza .
   - użytkowania opony do jazdy przekraczającej jej dopuszczalną nośność .
3. Odklejenie bieżnika traktowane jest jako odseparowanie rozklejenie pasa
    czołowego lub bocznego gumy od reszty opony zwanej karkasem (nie dotyczy 
    stopek ) w skutek źle wykonanej czy sklejonej opony w procesie produkcji .
    Rozerwanie , przebicie , rozcięcie , wybrzuszenie lub inne uszkodzenia 
    mechaniczne następstwem  których będzie odseparowanie bieżnika nie będzie 
    traktowane jako odklejenie się bieżnika tylko jako uszkodzenie mechaniczne .
4. Niniejsza gwarancja nie wyłącza , ani nie ogranicza uprawnień kupującego 
    wynikających z niezgodności towaru z umową . 
 
 
III. WARUNKI ROZPATRYWANIA GWARANCJI
1.Warunkiem rozpatrzenia gwarancji  są : 
   - wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu z Globgum3 .
     druk zgłoszenia reklamacyjnego globgum3 - tutaj
   -dostarczenie reklamowanej opony , lub wysyłka kurierem do Gwaranta
   -przedłożenie Karty Gwarancyjnej 
   -na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu 
    do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.
2.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni roboczych od dnia 
   zgłoszenia reklamacji w sposób określony w pkt. 1
3.W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opony odbywa się na koszt
   klienta . 
3.Od decyzji Gwaranta nie służy odwołanie do Gwaranta
4.Gwarancja na opony nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu , za czasową 
   niesprawność pojazdu , niwygodę oraz związane z e złożeniem niedogodności 
   lub koszty , posiadanie opony zapasowej spoczywa na kupującym .
 
IV.  ZASADY ROZLICZANIA GWARANCJI
1.W przypadku uznania reklamacji dokonuje się wymiany opony na nową , jeżeli wada
  ujawniła się: 
 
a) opony osobowe  do 12 mc 100 % , powyżej rekompensata % według zużycia .
   -opona letnia - pozostało bieżnika 7mm=80% , 6mm=70% , 5mm=60% , 4mm=40%
                                                         3mm=20% , 2mm=7% , 1,6mm=0%
   -opona zimowa - pozostało bieżnika 7mm=80% , 6mm=70% , 5mm=40% ,4mm=0%      
 
b) opony dostawcze do 6 mc 100 % , powyżej rekompensata % według zużycia .
    -opona letnia - pozostało bieżnika 7mm=80% , 6mm=70% , 5mm=60% , 4mm=40%
                                                         3mm=20% , 2mm=7% , 1,6mm=0%
   -opona zimowa - pozostało bieżnika 7mm=80% , 6mm=70% , 5mm=40% ,4mm=0%
 
2. Zużycie opony mierzone jest w miejscu wskazanym przez gwaranta. 
3. W ramach gwarancji Gwarant może oponę także naprawić .
4. Cena opony do wyliczeń rekompensaty % będzie rozliczania na podstawie ceny
    zamieszczonej na stronie Gwaranta www.globgum3.pl/cennik .

V . PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OPON
1.Montować opony dokładnie określone w danych technicznych pojazdu .
2.Ciśnienie w oponach mierzyć nie wcześniej jak po 2 godzinach od zatrzymania
   pojazdu i nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz każdorazowo przed dłuższą jazdą .
3.Należy przy montażu opony zawsze wymieniać zawór ciśnienia na nowy .
4.Dokonywać okresowej wymiany rotacji opon nie rzadziej niż 7 tyś km. co pozwala 
  wyrównać ewentualne nierównomierne zużycie .
5.Jazda na oponach widocznie zużytych ze względu na złą geometrię pojazdu jest 
   zabroniona i grozi całkowitym uszkodzeniem opon.  
 
Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży,
stempla i podpisu sprzedawcy jest nieważna.
Kartę należy wypełnić długopisem lub atramentem.

W wypadku zaistniałej reklamacji gwarancyjnej , celem szybkiej oceny uszkodzenia i podjęcia decyzji reklamacyjnej
prosimy przesłać na adres emailowy ;reklamacja@globgum3.pl

- typ opony
- data uszkodzenia
- opis uszkodzenia
- zdjecie lub scan karty gwarancyjnej
- samochód w jakim była zamontowana opona
- kilka zdjęć uszkodzonej opony z widocznym uszkodzeniem 
- adres kontaktowy i numer telefonu .

Zdjecia powinny być tak wykonane aby pomogły nam w szybkiej ocenie uszkodzenia i wyeliminowały konieczność wysyłki . 

W wypadku odmowy uznania reklamacji na podstawie wysłanych zdjęć , klient dostarcza opony na własny koszt do siedziby naszej firmy , celem oględzin towaru .
W wypadku uznania reklamacji zostaje wysłana nowa opona lub zwrot wartości opony w wypadku kiedy jest brak opon na magazynie ,w możliwie najszybszym terminie .
W wypadku uznania reklamacji opona zostaje odesłana na koszt sprzedawcy wraz ze zwrotem kosztów dostarczenia uszkodzonej opony do Sprzedawcy .
W wypadku nie uznania reklamacji koszty odesłania do klienta ponosi klient .
 
 
 
 
 

 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu